xeral -- Mensaxes (dúbidas, comentarios, etc.) sobre software, hardware e a cultura libre en xeral.

 

Sobre xeral

A lista de correo clásica de GPUL (xeral@lists.gpul.org aka gpul-list) na que teñen cabida dúbidas, comentarios, información, etc. sobre o mundo do software/hardware/cultura libres e temas relacionados.

Se desexa ver os envíos anteriores á rolda, pode visitar os arquivos de xeral .

Como usar a rolda xeral
Para lles remitir unha mensaxe a todos os membros da rolda, envíea ao enderezo xeral@lists.gpul.org.

Pode subscribirse á rolda ou cambiar a súa subscrición nas seccións seguintes.

Como subscribirse a xeral

Para se subscribir a xeral só ten de cubrir os datos do formulario seguinte: Enviaráselle unha mensaxe de correo electrónico en que se solicitará unha confirmación para previr que outras persoas o/a subscriban sen o saber. Esta rolda é privada, o que significa que os subscritores non están dispoñíbeis aos que non estean subscritos.

  Enderezo de correo electrónico:  
  O seu nome (opcional):  
  Debe introducir un contrasinal de protección. Isto, aínda que lle ofrece un nivel baixo de seguranza, debería evitar que outros accedan coa súa subscrición. Non empregue contrasinais valiosos porque pode que se lle envíen algunha vez sen cifrar por correo electrónico.

  Se decide non escribir ningún contrasinal, xerarase un automaticamente que se lle enviará logo de confirmar a subscrición. Sempre poderá pedir que se lle envíe por correo o contrasinal cando editar as opcións persoais
  Escriba un contrasinal:  
  Confirme o contrasinal:  
  En que idioma desexa ver as mensaxes?  
  Desexa recibir as mensaxes diarias compiladas nunha única mensaxe? Non Si
Subscritores de xeral
(A A listaxe de subscritores só está dispoñíbel para os subscritores da rolda.)

Introduza o seu enderezo: e o contrasinal para visitar a listaxe de subscritores

Enderezo: Contrasinal:   

Para anular a súa subscrición de xeral, consiga unha lembranza do seu contrasinal ou cambie as súas opcións de subscrición e indique o seu enderezo de correo electrónico con que está subscrito:

Se deixa o campo en branco, preguntaráselle o seu enderezo de correo electrónico


A rolda xeral está administrada por emilioj at gpul.org, ssaavedra at gpul.org, mchavarria at gpul.org
Interface administrativa de xeral (require a autorización)
Panorámica de todas as roldas de distribución de lists.gpul.org

Delivered by Mailman
version 2.1.18
Feito en Python GNU's Not Unix Debian Powered