xdc2018 -- X.org Developers Conference - 2018 (XDC2018) Local Team

 

Sobre xdc2018
Galician

X.org Developers Conference 2018 will be held in A Coruña on between 26th-28th of September.

This mailing list is open to anybody interested in participate as volunteer at XDC 2018 local team.

Se desexa ver os envíos anteriores á rolda, pode visitar os arquivos de xdc2018 . (A O arquivo actual só está dispoñíbel para os subscritores da rolda.)

Como usar a rolda xdc2018
Para lles remitir unha mensaxe a todos os membros da rolda, envíea ao enderezo xdc2018@lists.gpul.org.

Pode subscribirse á rolda ou cambiar a súa subscrición nas seccións seguintes.

Como subscribirse a xdc2018

Para se subscribir a xdc2018 só ten de cubrir os datos do formulario seguinte: Enviaráselle unha mensaxe de correo electrónico en que se lle solicitará unha confirmación para previr que outras personas o/a subscriban sen o seu consentimento. Logo de recibir a confirmación, a solicitude enviaráselle ao administrador da rolda para que a aprobar. Por último, enviaráselle unha notificación coa decisión do administrador por correo electrónico. Esta rolda tamén está oculta, o que signinifica que os subscritores da rolda só están dispoñíbeis para o administrador.

  Enderezo de correo electrónico:  
  O seu nome (opcional):  
  Debe introducir un contrasinal de protección. Isto, aínda que lle ofrece un nivel baixo de seguranza, debería evitar que outros accedan coa súa subscrición. Non empregue contrasinais valiosos porque pode que se lle envíen algunha vez sen cifrar por correo electrónico.

  Se decide non escribir ningún contrasinal, xerarase un automaticamente que se lle enviará logo de confirmar a subscrición. Sempre poderá pedir que se lle envíe por correo o contrasinal cando editar as opcións persoais
  Escriba un contrasinal:  
  Confirme o contrasinal:  
  En que idioma desexa ver as mensaxes? Galician  
  Desexa recibir as mensaxes diarias compiladas nunha única mensaxe? Non Si
Subscritores de xdc2018
(A A listaxe de subscritores só está dispoñíbel para os administradores da rolda.)

Introduza o seu enderezo da administración: e o contrasinal para visitar a listaxe de subscritores

Enderezo da administración: Contrasinal:   

Para anular a súa subscrición de xdc2018, consiga unha lembranza do seu contrasinal ou cambie as súas opcións de subscrición e indique o seu enderezo de correo electrónico con que está subscrito:

Se deixa o campo en branco, preguntaráselle o seu enderezo de correo electrónico


A rolda xdc2018 está administrada por jmcasanova at igalia.com, siglesias at igalia.com
Interface administrativa de xdc2018 (require a autorización)
Panorámica de todas as roldas de distribución de lists.gpul.org

Delivered by Mailman
version 2.1.18
Feito en Python GNU's Not Unix Debian Powered